Prawo

2018-07-06 18:00:15

Podczas prac archeologicznych związanych z inwestycją w Krakowie natrafiono m.in. na cmentarzysko z ponad 1600 szkieletami ludzkimi. W przypadku odkrycia szczątków ludzkich podczas realizacji i...

Prawo

2018-06-30 07:35:45

NIK o pomocy ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (obecnie: Fundusz Sprawiedliwości)   Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło adekwatn...

Prawo

2018-06-27 17:15:09

Jakie plusy i minusy zdaniem firm deweloperskich ma rządowa specustawa mieszkaniowa, której projekt trafił właśnie do sejmu? Czy nowe przepisy przyspieszą procedury poprzedzające uzyskiwanie po...

Prawo

2018-06-25 17:06:43

  Planowana nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego powszechnie zwanej ustawą deweloperską budzi spore emocje. Organizacje zrzeszające deweloper&o...

Prawo

2018-06-17 09:07:59

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specusta...

Prawo

2018-06-12 17:38:16

Wybrane propozycje zmian zaprezentowane podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyły się pierwsze konsultacje między przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Prze...

Prawo

2018-06-07 16:45:45

Nowelizacja, która za chwilę wchodzi w życie, nie zachęca zamawiających do szerszego odtajniania niejawnych informacji handlowych. 9 czerwca br. zmianie ulegnie zakres ustawowej ...

Prawo

2018-04-24 20:37:21

W latach 2011 – 2016 Skarb Państwa wypłacił podwykonawcom i kontrahentom, z tytułu niespłaconych przez wykonawców drogowych zaległych należności, ponad 1,3 mld zł. Umo...

Prawo

2018-04-15 12:55:30

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie od decyzji GDDKiA w sprawie wykluczenia Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (Lider) oraz MIRBUD S.A. (Par...

Prawo

2018-03-04 10:04:32

Zgodnie z planowanymi przez rząd zmianami w ustawie deweloperskiej, mają zostać zlikwidowane otwarte rachunki powiernicze nieposiadające zabezpieczenia. Nowe przepisy mają dotyczyć także m.in. uregulo...

Prawo

2018-02-26 16:37:54

W odpowiedzi na liczne pytania akcjonariuszy o kroki jakie podjęła Spółka w związku z nieprawdziwymi informacjami i pomówieniami na forach internetowych, Zarząd MIRBUD S.A. informuje, że...

Prawo

2018-01-18 16:20:28

CBA z katowickiej delegatury do zwalczania przestępstw gospodarczych wykryli korupcję przy budowie bloku węglowego 910MW na terenie elektrowni w Jaworzno III. Kontrakt na wykonanie inwestycji o warto...

Prawo

2018-01-17 16:36:48

Przygotowywana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowelizacja ustawy deweloperskiej wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia dla klientów w przypadku upadłości d...

Prawo

2018-01-11 17:17:22

Wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu oraz likwidacja umów cywilnoprawnych, które zastąpi całkiem nowa forma zatrudn...

Prawo

2018-01-07 08:40:20

W postanowieniu z dnia 29 grudnia 2017 r Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych uznał złożony przez Fabrykę Biznesu sp. z ...

Prawo

2017-11-10 17:19:36

Dziś w wieku mobilnym jest około 14,5 mln Polaków. W 2050 roku liczba ta zmniejszy się o 4,5 mln. By utrzymać dzisiejsze proporcje pomiędzy osobami w wieku mobilnym i poprodukcyjnym potrzeba 10...

GeneralniWykonawcy.pl, Copyright 2015-2017 FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, All rights reserved. ©


FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz