"Miasto, które stymuluje mieszkańców. Jak projektować, żeby angażować?"

Wydarzenia

2019-05-25 15:13:40 (2019-05-25 15:13:40)

"Miasto, które stymuluje mieszkańców. Jak projektować, żeby angażować?"

"Miasto, które stymuluje mieszkańców. Jak projektować, żeby angażować?"
Debata inaugurująca festiwal Open House Gdynia 2019. Data i miejsce: piątek 24 maja, godz. 18, Muzeum Miasta Gdynia

Uczestnicy debaty:

- Jakub Bladowski - architekt, prezes zarządu pracowni architektonicznej Roark Studio w Sopocie
- Agata Abramowicz - historyczka i historyczka sztuki, zastępczyni dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
- Aleksandra Cybulska - architektka zieleni, botaniczka, pracowała w Biurze Ogrodnika Miejskiego w UM Gdyni
- Jacek Piątek - plastyk miasta Gdyni, odpowiada za kształtowanie wizerunku przestrzeni miejskiej
- Piotr Bucki - specjalista ds. komunikacji międzyludzkiej, absolwent architektury na Politechnice Gdańskiej

Moderator:

- Maciej Dzwonnik, dziennikarz gospodarczy "Gazety Wyborczej Trójmiasto"

"Miasto" w dzisiejszym rozumieniu to nie tylko zespół budynków i ulic, ale też obszar codziennego życia. Kreowanie przestrzeni miejskiej wymaga dziś przy tym starannych, przemyślanych działań ze strony władz miasta, miejskich planistów, deweloperów, ale też zaangażowania samych mieszkańców - głównych odbiorców i użytkowników przestrzeni każdego w każdym mieście, które chce być postępowe i przyjazne do życia.

W miastach na całym świecie żyje już 3,5 miliarda ludzi, a zgodnie z szacunkami, w ciągu kolejnych 30 lat ta liczba może się nawet podwoić. Nowoczesne i przyjazne miasto musi więc pomagać integracji jego mieszkańców oraz budowaniu relacji pomiędzy nimi, a przy tym nadal spełniać swoje funkcje. Rozwój tkanki miejskiej powinien być zatem zharmonizowany i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzisiejszego świata. Czy taką harmonię udaje się osiągnąć w Gdyni?

W jaki sposób kreowanie przestrzeni miasta zmienia i stymuluje codzienność jego mieszkańców? Jakie znacznie w życiu mieszkańców ma zieleń i mała architektura? Jaką rolę pełni projektowanie mieszkań i części wspólnych na nowych osiedlach? Czy trendy architektoniczne obowiązujące w Trójmieście wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców i odpowiednio kreują miejską przestrzeń? Jak w tym wszystkim odnajdują się najnowsze realizacje deweloperskie?

W debacie otwierającej kolejną edycję festiwalu architektury i designu Open House Gdynia 2019 dyskutowaliśmy o tych zagadnieniach w gronie ekspertów i ekspertek z zakresu architektury, planowania przestrzeni miejskiej i komunikacji międzyludzkiej. Przedstawiliśmy najciekawsze przykłady rozwiązań sprzyjających mieszkańcom w przyjaznych miastach Polski i Europy, porozmawialiśmy też o najważniejszych realizacjach i inicjatywach urbanistyczno-planistycznych w Gdyni w ostatnich latach.

Organizatorzy: Fundacja Pura, Invest Komfort, Muzeum Miasta Gdyni

Jak projektować, żeby angażować?


Agata Abramowicz, Zastępca Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni:

Moim zdaniem przede wszystkim projektować w taki sposób, by zachęcać ludzi do przebywania
w danej przestrzeni, spotykania się w niej, spędzania czasu. Zadbać o dobrą komunikację, zieleń
i przyjazną skalę. Miejsca, do których często wracamy stają się "nasze" i naturalnie bliskie. A o to, co nasze chcemy dbać, mieć wpływ na stan i kształt przestrzeni, którą wybieramy na miejsce spaceru, odpoczynku czy zabawy. 

Jakub Bladowski, Prezes Zarządu ROARK STUDIO, architekt osiedla Nowe Kolibki w Gdyni:

Miasto jest organizmem, który powstał w wyniku nałożenia na siebie różnych potrzeb jego mieszkańców. Mieszkańcy zmieniają się w czasie, podobnie ich potrzeby.
Zaangażowanie mieszkańców osiąga się przede wszystkim właściwie lokując funkcje w strukturze miasta. Kolejną fazą jest zaprojektowanie przestrzeni, które odpowiadają na potrzeby użytkowników
i powodują, że czujemy się w nich komfortowo. Począwszy od proporcji wnętrz urbanistycznych, poprzez program funkcjonalny aż do szczegółowych rozwiązań obejmujących zieleń, małą architekturę oraz urządzenia rekreacyjne.  
Istotna jest nie tylko estetyka miejsca, ale również jego elastyczność – powinno być przystosowane do potrzeb jak największej grupy użytkowników: osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, nastolatków. Ponadto dobra przestrzeń publiczna musi uwzględniać zmieniające się warunki atmosferyczne, pory roku i dnia – projektuje się ją dla wszystkich zmiennych warunków.  
Jeśli do powyższych dodamy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mamy przepis na dobrą przestrzeń.


Aleksandra Cybulska, architektka zieleni, botaniczka:

Wzrost świadomości mieszkańców co do bezpośredniego wpływu jakości terenów zielonych na zdrowie fizyczne i psychiczne prowadzi do zaangażowania w kreowanie własnego otoczenia przy współudziale lokalnych władz, organizacji pozarządowych jak i jednostek naukowych. Dziś, w dobie globalnego kryzysu klimatycznego, produkcja tlenu, pochłanianie dwutlenku węgla, retencja wód opadowych z coraz to gwałtowniejszych ulew, niwelowanie efektu wyspy ciepła przez obniżanie temperatury, tworzenie oaz bioróżnorodności, to tylko niektóre z funkcji często niepozornie wyglądających terenów zielonych. Wraz z ciągłym przyrostem ludności w coraz to bardziej zatłoczonych miastach, powyższe czynniki wzbudzają rosnącą potrzebę spędzania wolnego czasu we wspólnym, wielofunkcyjnym a równocześnie dobrze zaprojektowanym parku, skwerze, placu zabaw, co w konsekwencji prowadzi do zawierania nowych znajomości, które są wzmacniane poprzez wspólne użytkowanie, ulepszanie oraz dbanie o tę właśnie przestrzeń. Przyjazne przestrzenie zielone cieszące się popularnością, to te, które wiążą się z poczuciem przynależności do miejsca, do ludzi, do natury. 

Jacek Piątek, Plastyk Miasta Gdyni:

Projektowanie „szczęśliwego Miasta” rozpoczyna się na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta na przyszłe lata, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a potem samych tzw. planów miejscowych. To one wskazują główne ramy projektowania Miasta. Proces powstawania tych dokumentów jest długotrwały i złożony. 
Tymczasem przestrzeń miejska ulega ciągłym modyfikacjom. Żyje i ewoluuje wraz ze zmianami społecznymi i gospodarczymi. Szybko zmieniają się trendy i mody projektowania Miasta. Jednak jeszcze szybciej zmieniają się potrzeby różnych grup interesariuszy korzystających z przestrzeni miejskiej. Często jest ona zawłaszczana przez bardzo wąską lecz mocno eksponującą swe potrzeby grupę. 
W tym długotrwałym procesie planowania Miasta jest miejsce na konsultacje kierunków wypracowywanych przez grono eksperckie. Gdynia ma długą tradycję i umiejętność wsłuchiwania się w głos potrzeb mieszkańców. Aktywizuje ich i zaprasza do współtworzenia Miasta. Powołane przez Prezydenta Miasta Laboratorium Innowacji Społecznych, ma za zadanie wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej. 
Miasto dla ludzi należy projektować w sposób zrównoważony, uniwersalny i dostępny dla wszystkich. Do pracy projektowej trzeba zatrudnić najwyższej klasy ekspertów różnych specjalizacji. Jednak projektować dla mieszkańców trzeba z organizacjami pozarządowymi, miejskimi aktywistami i samymi mieszkańcami.

Źródło:

Fundacja Pura, Invest Komfort, Muzeum Miasta Gdyni

GeneralniWykonawcy.pl, Copyright 2015-2017 FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, All rights reserved. ©


FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz