Generalny Wykonawca spokojny o przyszłość oraz poprawa wyników w całej Grupie MIRBUD

Spółki

2018-11-28 18:07:03 (2018-11-28 18:07:03)

Generalny Wykonawca spokojny o przyszłość oraz poprawa wyników w całej Grupie MIRBUD

Generalny Wykonawca spokojny o przyszłość oraz poprawa wyników w całej Grupie MIRBUD

Poprawa wyników Grupy MIRBUD

Na koniec III kwartału Grupa MIRBUD uzyskała przychód ze sprzedaży na poziomie 805 mln zł, czyli o 227 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r. i utrzymała zysk netto na zbliżonym do ub.r. poziomie, mimo niesprzyjających uwarunkowań rynkowych.

Kluczowe fakty w odniesieniu do wyników w analogicznym okresie ub.r.

Wyższy przychód w III kwartale br. o blisko 230 mln zł.

Utrzymanie zysku ze sprzedaży brutto Grupy na koniec września na zbliżonym do ub. r. poziomie (66 mln zł).
Stabilny poziom przychodu i rentowności w sektorze deweloperskim i najmu.


Dobre wyniki w zmiennych warunkach rynkowych

Na koniec III kwartału Grupa MIRBUD uzyskała przychód na poziomie 805 mln zł, czyli o 227 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Największy wzrost przychodów, bo aż o ponad 180 mln zł zanotowano w segmencie budowlano-montażowym. To właśnie wyniki w tym segmencie miały największy wpływ na wynik Grupy. Na utrzymanie rentowności Grupy znaczny wpływ miała rentowność segmentu deweloperskiego i działalności związanej z najmem nieruchomości.

Z obszaru działalności budowlano-montażowej pozytywnie wyróżnia się segment budownictwa powierzchni przemysłowych, handlowych i usługowych, w szczególności budowa obiektów magazynowych i produkcyjnych. „Zauważalne duże ożywienie na rynku budowlanym zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na nasze wyniki. Obecnie koncentrujemy się na rentownych, krótkoterminowych kontraktach w obszarze budownictwa kubaturowego, gdzie wzrost cen materiałów i podwykonawców łatwiej uwzględnić przy bieżącym ofertowaniu. 

Martwią mnie jedynie występujące problemy z realizacją kontraktów drogowych i kolejowych. W ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, iż firmy odstępują od podpisywania umów na wygrane przetargi z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Zdarza się również, że zrywają podpisane umowy. Uważam, że w najbliższym czasie coraz częściej będzie dochodziło do takich sytuacji, ze względu na istotny wzrost kosztów realizacji tych projektów i brak ich ustawowej waloryzacji.” – podsumowuje Jerzy Mirgos.

Mirbud spokojny o przyszłość

Obecny portfel zamówień dla Grupy MIRBUD wynosi ponad 900 mln zł. Ponadto Spółki z Grupy startują w przetargach na kwotę ponad 4 mld zł, co do wiosny przyszłego roku powinno przynieść efekt w postaci pozyskania kolejnych zleceń. „Mając na uwadze możliwy dalszy wzrost cen materiałów i usług ogólnobudowlanych w latach 2019-2020, staramy się by nasz portfel zawierał w szczególności kontrakty krótkoterminowe, a co za tym idzie również i bezpieczne.

Mam także nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury podejmie stosowne działania dające możliwość ustawowej waloryzacji wszystkich kontraktów drogowych i kolejowych, co pozwoliłoby ustabilizować sytuację na rynku robót infrastrukturalnych. Jeżeli to nie nastąpi, liczę się z tym że w latach 2019-2020 rentowność spółki PBDiM Kobylarnia będzie bliska zeru. Pomimo to z optymizmem patrzę w przyszłość. Grupa ma zabezpieczony portfel zamówień na przyszły rok i jesteśmy przygotowani na gorsze wyniki w segmencie drogowym”- dodaje Jerzy Mirgos

Źródło:

MIRBUD

GeneralniWykonawcy.pl, Copyright 2015-2017 FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, All rights reserved. ©


FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz