Infrastruktura

2018-10-11 16:30:55 (2018-10-11 16:30:55)

Mota-Engil: W Gdańsku powstaną cztery parkingi w formule PPP

Mota-Engil: W Gdańsku powstaną cztery parkingi w formule PPP

Spółka celowa Immo Park Gdańsk z grupy Mota-Engil Central Europe wybuduje dla miasta Gdańsk cztery parkingi. Władze Miasta Gdańsk podpisały 11.10.2018 r. umowę wartą ok. 166 mln zł brutto. Inwestycja będzie realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, w formule koncesji. Realizacja projektu parkingowego pozwoli na uporządkowanie problematyki parkowania w centrum miasta.


Umowa przewiduje utworzenie łącznie 1202 miejsc parkingowych na czterech parkingach, z czterech stron okalających ścisłe centrum Gdańska:

1)     Dwupoziomowy parking podziemny na 337 miejsc będzie zlokalizowany przy ulicy Podwale Staromiejskie – w części od Targu Rybnego i Hotelu Hilton

2)     Jednopoziomowy podziemny posiadający 112 miejsc postojowych będzie zlokalizowany pod placem Targ Węglowy

3)     Na ulicy Podwale Przedmiejskie zostanie zbudowany parking podziemny dla 260 samochodów – teren między Teatrem Szekspirowskim a Motławą

4)     Przy Długich Ogrodach powstanie czteropoziomowy, nadziemny parking dla 493 pojazdów – obecny parking terenowy między Podwalem Przedmiejskim a Redutą Żbik

Wykonawca rozpoczyna prace projektowe od następnego dnia po podpisaniu umowy. Budowa parkingu przy Długich Ogrodach powinna zakończyć się po 24 miesiącach, pozostałych – po 36 miesiącach.

Finansowanie inwestycji

Umowa zawarta jest w formule koncesji. Wkład miasta będzie sięgał 41,6 mln zł. Pozostałą część pokryje koncesjonariusz przy wsparciu zewnętrznego finasowania zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia. Koncesja ma obowiązywać przez 40 lat, w tym 36 miesięcy będzie przeznaczone na projektowanie i budowę parkingów, a 37 lat trwać będzie eksploatacja. W tym czasie wpływy z parkowania będą przychodem koncesjonariusza i będą stanowiły zwrot z inwestycji powziętej przez firmę. Po okresie 40 lat parkingi zostaną nieodpłatnie przekazane Miastu Gdańsk. Na nowych parkingach przewidziano zarówno abonamenty jak i parkowanie krótkoterminowe rotacyjne. Szczegółowe zasady, w tym cennik zostaną ustalone przed otwarciem parkingów. Stawki za parkowanie będą zbliżone do tych ze strefy płatnego parkowania.


– Jesteśmy doświadczonym wykonawcą nie tylko w zakresie budowy parkingów, ale przede wszystkim jednym z pionierów w realizacji takich inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Będziemy współpracowali z Miastem Gdańsk, ponieważ jest otwarte na tę formę realizacji inwestycji. Przedstawiono nam umowę możliwą do zrealizowania i umożliwiającą uzyskanie finasowanie bankowe. Dla nas to poszerzenie naszego portfolio o ważny ośrodek gospodarczy w kraju i możliwość propagowania w Polsce formuły PPP. A miasto znacząco zmniejszy deficyt miejsc parkingowych w swoim ścisłym centrum – mówi Zbigniew Zajączkowski, Prezes Zarządu, Mota-Engil Central Europe.

Realizacja inwestycji w formule PPP

Projekt realizowany w formule PPP polega na przekazaniu przez miasto gruntów pod parkingi koncesjonariuszowi. Koncesjonariusz ma za zadanie zaprojektować, wybudować, sfinansować i zarządzać parkingami przez ustalony w umowie czas. Środki na realizację projektu pochodzą w większości z kredytu bankowego. Zaplanowany w takiej formule czas eksploatacji jest skalkulowany tak, aby możliwe było osiągnięcie oczekiwanej przez inwestora stopy zwrotu z przedsięwzięcia. I tylko inwestor ponosi całkowite ryzyko osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. Po zakończeniu umowy koncesji inwestycja jest nieodpłatnie przekazywana partnerowi publicznemu, w tym przypadku miastu.

Doświadczenia innych miast

Mota-Engil Central Europe będzie bazowała na doświadczeniach m.in. w realizacji podobnej inwestycji we Wrocławiu (koncesja parkingowa pod Placem Nowy Targ), ale też doświadczeń innych miast, które już także podejmowały się takiego przedsięwzięcia jak Poznań czy Kraków. We Wrocławiu, w pięć lat Mota-Engil wybudowała i obecnie eksploatuje trzypoziomowy parking podziemny z 334 miejscami. Parking cieszy się dużym powodzeniem wśród turystów odwiedzjących ścisłe centrum miasta, ale także mieszkańców okolicznych kamienic i bloków oraz pracowników biur i instytucji okalających Plac Nowy Targ we Wrocławiu. Koncesjonariusz ma pełną swobodę oferowania instytucjom atrakcyjnych warunków użytkowania parkingów w systemach umów zbiorowych.


– Jesteśmy przekonani o tym, że wiele miast wkrótce będzie rozpatrywać realizację inwestycji w takiej formule. Dobre doświadczenia naszej firmy we Wrocławiu, a mamy nadzieję także wkrótce w Gdańsku, powinny zachęcić do bliższej współpracy samorządów z prywatnymi inwestorami. Wysoko oceniamy pod tym względem potencjał największych miast w Polsce. Podobne postępowania obecnie prowadzone są w Łodzi i Warszawie. To przyszłość samorządów, które po ograniczeniu finansowania unijnego będą szukały nowych źródeł finansowania swoich inwestycji. Już dzisiaj warto zmierzyć się z tym tematem – mówi Piotr Bienias, Członek Zarządu ds. finansowych, Mota-Engil Central Europe.


Mota-Engil Central Europe, czerpiąc z doświadczeń Grupy Mota-Engil oraz własnych, rozpatruje swoje zaangażowanie w inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno parkingów jak i budowy dróg, szpitali, obiektów użyteczności publicznej.

 

Źródło:

Mota-Engil

GeneralniWykonawcy.pl, Copyright 2015-2017 FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, All rights reserved. ©


FUNDACJA PRAW BUDOWLAŃCA, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, KRS 0000469943, NIP 897-179-15-63, REGON 022191715

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz